C-SCAN

این دستگاه با استفاده از سیگنال ژنراتور خود و بدون نیاز به ترانس رکتیفایر و سیستم حفاظت کاتدیک یک موج سینوسی جریان ac  و فرکانس  ۹۳۷٫۵  hzبر روی خط لوله ارسال میکند و گیرنده پرتابل دستگاه با امکان لوله یابی و عمق سنجی دقیق به همراه نقشه برداری از طریق GPS  موقعیت دقیق لوله را مشخص نموده و همزمان با اندازه گیری جریان و رسانایی پوشش در بازه های ۲۵ متری یا بیشتر با سرعت بالا محدوده  نقاط دیفکت موجود بر روی سطح پوشش لوله را مشخص مینماید . در صورت وجود عیب در هر بازه ۲۵ متری با اندازه گیری فواصل کوتاهتر (۵متری) محدوده دقیقتری از محل عیوب را با حداقل تداخل ممکن هارمونیک های موجود در محیط را ارائه می کند . نتیجه حاصل از به خدمت گرفتن فیلترهای باکیفیت و دقت فوق العاده عالی نتایج بسیار رضایت بخش را ارائه کرده و امکان بررسی وضعیت خط لوله در سطح بستر جریان رودخانه و ورودی جریان رودخانه و ورودی جریان جذر و مد (دبی ) در عمق نقاط بیشتر از ۱۵ متر را امکان پذیر نموده است .

جهت ممانعت از بروز تداخل امواج گذرا نقشه یاب در دستگاه ، این بخش از دستگاه بصورت خودکار داده های ورودی را با فاصله مشخص (دو نقطه ) جمع آوری کرده و طی ۲ تا ۳ ثانیه امکان پذیری اطلاعات را تحلیل کرده و مورد بررسی قرار می دهد . دستگاه اطلاعات شامل تاریخ ، زمان و موقعیت مکانی را نیز همزمان با اطلاعات نقشه برداری جهت بررسی دقیق تر ذخیره می کند . در صورتی که نقطه بعدی تحت بررسی ، در هر نقطه ای حتی در فاصله ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ متر دور تر از نقطه قبلی باشد قابلیت تکرار خواهد داشت .

دقت و حساسیت این ابزار دقیق در اندازه گیری و ارائه اطلاعات د رحدی است که قابلیت نمایش وخواندن ضعیف ترین سیگنال لگاریتمی دریافتی (میلی بل / متر ) را دارد. همچنین این دستگاه قابلیت خواندن و ذخیره اطلاعات سیگنال لگاریتمی و نیز رسانایی متوسط (میکروزیمنس /متر مربع ) یا مقاومت پنهان شده روی بخش نقاط مورد نظر نشان دهد که پس از تضعیف جریان لگاریتمی بعنوان یک معیار ، بجای از دست دادن جریان سیگنال در هر متر مورد استفاده قرار گیرد زیرا تضعیف جریان تحت تاثیر قدر مطلق سیگنال اعمال شده قرار نگرفته و در مرحله مقایسه اطلاعات چه بخش با بخش یا نقطه به نقطه روند کار آسان تر خواهد بود .

با استفاده از این دستگاه می توان یک بررسی جامع و گزارش قابل استناد از لوله مدفون با سرعت انتقال ۳ الی ۱۰ کیلومتر در روز تهیه کرد و نرم افزار فعال در این دستگاه بعنوان یک ابزار دقیق قابلیت ثبت اطلاعات وضعیت پوشش لوله و امکان ارائه خروجی اطلاعات در قالب نقشه ، نمودار ، جداول جهت بررسی  جامع وضعیت پوشش لوله شامل نقشه برداری خط لوله ، بررسی وضعیت  QC/AC بررسی شرایط ساخت و سا زخط لوله با پروژه های تعمیر و بازسازی ، بررسی شرایط خطوط لوله جدید و تعمیر و بازسازی در شرایط غیر قابل دسترس شامل محیط زیر بستر رودخانه ، گل ، یخبندان و رشد گل گیاه و آسیب های احتمالی ناشی از فعالیت های مهندسین در بستر رودخانه و بررسی نقاط و تغییرات پوشش خط لوله ناشی از خاک شستگی و احتمال ارتباط با سایر خطوط لوله یا سرویس های خدماتی مدفون و سایر کاربرد های دیگراقدام نمود .

کلیه گزارشات قابلیت ذخیره و مقایسه با نتایج بعدی گزارشات و بررسی تغییرات ایجاد شده در خطوط لوله را دارد.