شرکت فنی مهندسی آذر سیستم اکباتان نماینده انحصاری Premier

شرکت آذر سیستم اکباتان با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه مهندسی خوردگی وباتوجه به نیاز روزافزون صنایع به خدمات کنترل خوردگی، توسط گروهی از متخصصان مربوطه تاسیس گردید و فعالیت خود را بر روی عملی ترین و کارآمدترین روش مقابله باخوردگی (سیستم های حفاظت کاتدیک وروشهاي بازدارنده خوردگي ) متمرکز نمود. از آنجا که پیش بینی ها و مطالعات نشان ميدهند زیانهای ناشی از خوردگی در ایران بین ۳% تا ۶% درآمد ناخالص ملی کشور است، این شرکت نیز باجذب برخی از متخصصان جوان این فن در قالب سهامداران عمده، سرمایه و نیروی انسانی خود را در راستای گسترش شاخه های گوناگون سیستم های حفاظت کاتدیک از قبیل مهندسی و طراحی،توليد ، تامین اقلام و تجهیزات، تدوین مشخصات فنی، مشاوره و عیب یابی،نصب و اجرا، راه اندازی و همچنین تعمیر و نگهداری بکار گرفت. وموفق به مشاوره، طراحي و همكاري در اجراي پروژه هاي زير بنايي مختلف در اقسا نقاط كشور گردید.

در همین راستا موفق به اخذ نمایندگی یکی از معتبر ترین شرکت های تولید محصولات خوردگی به نام PREMIER  از کشور انگلستان نیز گردید.