مشاوره

خدمات مشاوره ای شرکت فنی مهندسی آذر سیستم اکباتان در زمینه ی حفاظت کاتدیک و خرید محصولات Premier انگلستان به صورت جزئی و کلی در اختیار مشتریان و متقاضیان عزیز قرار میگیرد.

در همین راستا شرکت فنی مهندسی آذر سیستم اکباتان تلاش می نماید در اجرای سوق مشتریان و متقاضیان برای رسیدن به اهداف و تکمیل پروژه های در دست احداث گامی موثر به منظور ارتقا سطح کیفی و کمی بردارد.