پایلهای دریایی

پوشش پایلهای دریایی

پوشش دریایی مذکور اولین بار در سال 1966 ابداع، طراحی و تولید گردیده و با بیش از 40 سال سابقه بسیار درخشان ، جهت محافظت شمع ها و لوله های در معرض آبهای دریا ، بویژه در ناحیه جزر و مدی ، پاششی و محیطهای باخوردگی شدید مورد استفاده قرار میگیرد . سیستم مذکور دارای ترکیبات بشرح ذیل می باشد:

  • پرایمر ضد خوردگی مخصوص دریایی حاوی ترکیبات و پرکننده های بازدارنده خوردگی ، که پس از عملیات تمیز کاری سطح شمع به روش Wire brush و یا تمیز کاری دستی ، بایستی به سطح اعمال شود.
  • نوار ضدخوردگی مخصوص دریایی که پس از پرایمر زنی بایستی با هم پوشانی 55% دور شمع پیچیده شود . این نوار دارای خاصیت ضد خوردگی و نیز جدا سازی سطح سازه از آب دریا می باشد.
  • غلاف پوششی Seashield با ضخامت 2 میلیمتر از نوع خاص و تغییر شکل یافته HDPE که در برابر  اشعه خورشید مقاوم بوده و با استفاده از اتصالات مخصوص به دور شمع نصب می شود .